CROAȚI

“Karaševska Zora” (Caraşevsca Zora-ro:Zorile Caraşovei) Formaţia cultural-artistică „Karaševska Zora” (Carașevsca zora, ro: Zorile Carașovei) este continuatoarea legitimă a formaţiei artistice „Mladi Karaševci“ (Mladi carașevți, ro: Tinerii Caraşoveni) care a funcţionat la Caraşova până în anul 1990. La iniţiativa Uniunii Croaţilor din România, în anul 1991, formaţia a trecut sub egida UCR-ului, adoptând denumirea pe care o poartă şi în prezent. Repertoriul formaţiei se compune din dansuri reprezentative pentru minoritatea croată, iar melodiile interpretate evidenţiază frumuseţea folclorului şi tradiţiile specifice comunităţii croate din România. Caracteristica principală a formaţiei o reprezintă costumaţia deosebită. Costumul bărbătesc şi femeiesc sunt specifice croaţilor din România din zona Caraşovei, jud. Caraş-Severin, cunoscut în studii etnografice şi sub denumirea de costumaţia populară „caraşovenească”. Formaţia a participat de-a lungul anilor la zeci de festivaluri locale, naţionale: Timişoara, Bucureşti, Sighişoara, Iaşi, Sibiu, Odorheiul Secuiesc, Sf. Gheorghe, Sulina şi multe altele, iar internaţionale: Croaţia, Austria , Bosnia și Herțegovina - participări finalizate cu multe premii şi diplome.
Share