Retrospectiva anului 2017: Brest (bulgari), Orpheas (eleni), Or Neurim (evrei), Korona (germani), Raduga (ruși lipoveni)
Retrospectiva anului 2017: Veselka (ucraineni), Mala Pojana (polonezi), Stara Moldava (sârbi), Cătălina (români)
Retrospectiva anului 2017: Parpaiun (Italia) și Antonio Furnari (italieni). Închiderea

Parteneri

PROIECT FINANȚAT DE MINISTERUL CULTURII

CU SPRIJINUL GUVERNULUI ROMÂNIEI PRIN DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚII INTERETNICE

PARTENERI MEDIA

Parteneri media ai Festivalului interetnic "Confluențe"